• کیفیت بالا , عمرمفید طولانی ترمیم و پرداخت عالی
  • قابلیت کندانس عالی و سیل باکیفیت درمارژینها
  • حاوی ۴۵درصدنقره و ۳۰درصد قلع و ۲۵درصدمس بدون روی و گامادو
  • مقاومت بالا تحمل ۵۳۰ مگاپاسکال
  • حاوی ذرات اسفریکال و لچ کات جهت بالا بردن مقاومت
  • بسته بندی مطمئن و طراحی کپسول با قابلیت آزادسازی جیوه حین مخلوط کردن